Sint Bernulphuskerk

Architectuur

Dit is een driebeukige neogotische hallenkerk met driezijdig gesloten koor, zijkapellen en een toren van vier geledingen met tentdak. De kerk wordt gebouwd in 1884/1885 naar plannen van architect Alfred Tepe. En wordt in 1922/1923 uitgebreid met het priesterkoor naar ontwerp van Wolter te Riele. In 1944 wordt de toren tijdens de slag om Arnhem verwoest.

Beeld op het kerkplein

Bijzonder is het Heilig Hartbeeld van August Falise. De Christusfiguur staat op een halve bol, die voorzien is van een fries met golfmotief. Hij toont zijn handen met stigmata en op Zijn borst een vlammend hart. Het beeldhouwwerk is erkend als rijksmonument.

Oosterbeek Heilig Hartbeeld van August Falise
Heilig Hartbeeld van August Falise – foto: basvb, Wikimedia Commons

Naam van de kerk

De Bernulphuskerk is genoemd naar de Heilige Bernulphus, bisschop van Utrecht van 1027 – 1054. Rond de figuur van Bernulphus zijn vele verhalen ontstaan. De oudste versie van de legende van Bernulphus uit de kroniek (tussen 1342 en 1350) van de geschiedschrijver Johannes de Beka is hieronder te lezen. Sint Bernulphus is de patroonheilige van Oosterbeek. Zijn naam vind je ook terug in de naam van een school, een scoutinggroep en een weg.

Legende van Bernulphus in oud Nederlands

Van Bernulfus den xx. bisscop

Alse Adeboldus die bisscop begraven was, so wart ene grote twidrachtichede om enen bisscop te kiesen. Waerom die coninc Conradus nederquam tot Utrecht alse dese twidrachticheit te saten, ende voerde mit hem Ghisele sijn wijf, een reckelike vrouwe. Ende want die coninginne in dien daghen swaer was ende vaste bi der tijt was een kint te winnen, ende hierom so liet se die coninc bliven in enen dorpe hiet Oesterbeec in des priesters huus, die Bernulfus was ghenoemt. Ende die coninc reet haestelike voert tot Utrecht om eendracht ende vrede te maken in den capittel. Ende alse die twidracht ummer meerde ende niet en minrede, so bleef dat capittel ten lesten an den coninc, dat hi hem sette enen besceidenen wisen man, dies weerdich ware dat bisdom van Utrecht te berechten. Ende in desen wan die edel coninginne een kint van sunderlingher scoenre vorme ende om- boet den coninc nywe bliscap bi den priester Bernulfum. Ende die coninc verblide hem om dese begheerde boetscap, alst gheen wonder en was, ende gaf desen selven priester dat bisdom, ornamente, vingherlijn ende des bisscops staf. Ende alse Bernulfus die xx. bisscop gheoordineert is, makede hi vrede mit ten princen van Hollant.

Vertaling naar modern Nederlands

Toen bisschop Adelbold was gestorven en er een grote onenigheid was ontstaan die dagen duurde, omtrent de keuze van een nieuwe herder, reisde koning Koenraad naar Utrecht om de onenigheid te beslechten, in gezelschap van zijn aller voortreffelijkste echtgenote Gisela. Maar omdat dezelve koningin in die dagen zwanger was en zelfs op het punt stond haar kind ter wereld te brengen, bracht voorzegde koning haar onder in het dorp van Oosterbeek bij een priester, Bernulphus genaamd.De koning begaf zich echter terstond naar het kapittel om een regeling tot stand te brengen. Toen de onenigheid alleen maar toenam stemde het kapittel toe in een scheidsspreuk van de koning om een wijze en eschikte man voor te stellen, die geschikt zou zijn om een zo groot bisdom te besturen. Intussen bracht de edele koningin een kind ter wereld van schoon uiterlijk en zij liet het blijde nieuws door Bernulphus aan de koning overbrengen. En zie, de koning, uitgelaten van vreugde, overgaf als beloning voor het overbrengen van het zo vurig verlangde bericht aan deze priester het Utrechtse bisschopsambt, en hij bekleedde hem tegelijkertijd met de ring en herdersstaf. Bernulphus die aldus tot twintigste bisschop van Utrecht was gewijd, sloot vrede met de graven van Holland.

Info

Adres

Utrechtseweg 129, Oosterbeek

Openingstijden

za 9 sep. 12:00 – 16:00

Achtergrond informatie

Type monument: Religieus erfgoed
Oorspronkelijke functie: kerk
Architect: A. Tepe, W. te Riele
Bouwperiode: 1884-1885, 1922-1923
Huidige functie: Kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Plaats een reactie