Projectplan Het Verhaal van Renkum

Het Verhaal van Renkum

Verbinden en verleiden

met een kaart vol verhalen

Doel

Het verzamelen, verbinden en zichtbaar maken van de verhalen uit de gemeente Renkum.

‘Het verhaal van Renkum’ is een concept dat gebruik maakt van verschillende media (digitaal sociaal enz.) waarbij de inwoners van de dorpen voor de inhoud zorgen op een participatieve manier, vergelijkbaar met Wikipedia, maar met een modernere vormgeving. En met meer middelen, zoals papier, Facebook, Instagram, YouTube, werkgroepen, ontmoetingen (verhalencafé) enz.

Inwoners worden verleid om voor activiteiten binnen de gemeente te blijven, bezoekers worden verleid om Renkum te bezoeken, want daar is veel te zien en te beleven. Door samen aan de verhalen te werken wordt bewustzijn van de (eigen) omgeving, daarmee misschien ook wel trots, maar zeker saamhorigheid bevorderd.

Eerste initiatief

Namens het PER, Platform Erfgoed Renkum, presenteerde Marijke Metz tijdens de bijeenkomst voor de Cultuurvisie op 19 januari 2023, het idee voor Het Lokale Verhaal. Er was proactief een prototype ontwikkeld. Daar wordt onder de titel ‘Het Verhaal van Renkum’ op voortgeborduurd.

Cultuurvisie

In de cultuurvisie, bij Deel 3 Uitvoering – Communicatie, staat o.a.

We gaan sturen op professionalisering en efficiency door het verzamelen en inzichtelijk maken van inhoud en programmering door onze culturele partners. Denk hierbij aan één evenementenagenda, een kaart met alle bezienswaardigheden, een digitale plek waar verhalen en creaties worden verteld en getoond, maar ook aan de verzameling van data zoals aantallen bezoekers van websites en locaties. We kunnen de inhoud en de data vervolgens benutten om onze culturele identiteit en -uitingen beter uit te dragen via o.a. de fysieke en digitale platforms van de vrijetijdssector om bezoekers te verleiden naar een creatief en bruisend Renkum.” [….]

We willen toewerken naar een culturele infrastructuur waar informatie voor en over Renkum verzameld wordt voor en door onze inwoners. Het moet een bron worden van inspiratie om bewoners en bezoekers te laten delen en participeren in de rijkdom van ons erfgoed, de Airborne geschiedenis en onze kunst.

‘Het Verhaal van Renkum’ past bij deze omschrijving.

Bovendien past dit helemaal bij het Verdrag van Faro, dat Nederland binnenkort gaat ondertekenen en wat de gemeente Renkum al in haar visie heeft staan. De inwoners bepalen wat bijzonder is en welke verhalen er te vertellen zijn. Dat kunnen heel veel soorten plekken zijn: bijzondere gebouwen/huizen, herinneringen (oral history), bomen, kunst, tuinen, winkels, horeca enz.


Idee voor de toekomst

‘Ontmoet en Verbindt’ luidt de slogan van 100 Jaar Renkum. We zijn één gemeente met zes kernen. Verbinding tussen inwoners stimuleren doe je niet alleen met woorden; een krachtig hulpmiddel helpt.

Eén gemeente verdient één platform dat allerlei wetenswaardigheden verbindt: voor de eigen inwoners en niet in de laatste plaats voor de gasten. Elke zichzelf respecterende club, vereniging of organisatie heeft nu een eigen website. Een site voor toerisme, een site van de ondernemersvereniging, een site voor cultuur, een site voor…. noem maar op. Tezamen levert dit een blik op wat in onze gemeente leeft. Tenminste, als je weet welke websites er allemaal zijn. Want door matig bezoek, zakken de sites in de ranking van de zoekmachines en ontspint zich een selffulfilling prophecy: omdat het bezoek gering is, daalt het enthousiasme om de site te onderhouden.

Bovendien gaat een website met weinig vernieuwing en actualiteit lager scoren in de zoekmachines. Dit pleit er voor om de website door velen actueel en informatief te houden. Met ondersteuning via sociale media.

Een verbindende factor ontbreekt. Die verbindende factor is een overkoepelend digitaal platform. Met de daarbij behorende sociale media. Maar vooral ook van belang is de verbinding tussen de mensen, die de (online) verhalen vertellen.

Hoe mooi is het als je bijvoorbeeld een wandeling maakt en op de kaart ziet dat er dichtbij een café is waar je een kop koffie met een punt appeltaart kunt krijgen. En driehonderd meter verder een winkel met wandelschoenen. Of dat je bij het bezoeken van de website wordt gewezen op erfgoed met het verhaal erbij. Zo is er bij de kruising Utrechtseweg en Weverstraat een makelaarskantoor, maar over die kruising is heel wat historische achtergrond te vertellen.
Iedereen, zowel inwoner als toerist, kan gemakkelijk onze gemeente beter leren kennen. Er is zoveel te ontdekken, maar je moet het weten te vinden.

Voorbeeld (klik op het plaatje om het online te zien):

Waar moet ZO’N website (UITEINDELIJK) aan voldoen?

  • Doelgroep – van en voor iedereen, inwoners en bezoekers van de gemeente Renkum en directe omgeving
  • Eigendom – natuurlijk bij een rechtspersoon (mogelijkerwijs Stichting ter Ondersteuning van Platform Erfgoed Renkum), maar de inwoners moeten het gevoel hebben dat het hun platform is, door hen gedragen
  • Gebruiksgemak – content moet makkelijk toegevoegd en gewijzigd kunnen worden door iedereen – wel met moderatie om kwaliteit te waarborgen
  • Duurzaam – de website moet duurzaam en toekomstbestendig zijn
  • Snelheid – de website moet snel zijn
  • Navigatie – met weinig klikken moet de bezoeker vinden wat hij zoekt
  • Toegankelijk– de website moet ‘accessibel’ zijn, dus voor iedereen toegankelijk
  • Meertalig – belangrijke inhoud bij voorkeur meertalig
WebsiteVisitrenkum.nlcultuurinrenkum.nlverhaalrenkum.nl
DoelgroepVooral toeristenAlleen cultuur zwaartepunt OosterbeekIedereen
‘Eigendom’ bij inwonersNeeJaJa
Content door iedereen makkelijk in te voerenNee, alleen partnersNee, alleen partnersJa
SnelKan veel beterJaPrototype kan beter
Met weinig klikken vinden wat je zoekt.NeeNeeJa
Accessible (voor iedereen toegankelijk)NeeNeeNee
MeertaligJa, niet compleetNeeNee
   

Betrokken organisaties

Platform Erfgoed Renkum, waarin vertegenwoordigd: IVN, St. Papiermuseum, St. Renkums Beekdal, Renkumse Molen, St. Kerkje op de Heuvel, Historisch Genootschap Redichem, St. Buitens van Renkum ……

Stap 1 – Pilot met open monumentendag 9 en 10 september

Verhalen vangen

Voor de Open Monumentendag moeten de monumenten, die meedoen worden beschreven. Het is een kleine stap om deze beschrijvingen duurzaam op een website te zetten.

Behalve erfgoedverhalen zetten we ook horeca op de kaart. Horeca in de buurt van de monumenten.

Stap 2 – Evaluatie

Enquete

Tijdens de Open Monumentendag verzamelen we e-mailadressen en reviews van de locaties. We vragen naar de werking van het prototype plus verdere wensen.

Stap 3 – Betrekken van meer organisaties

Participatief Toekomstplan maken

Stap voor stap kunnen meer organisaties betrokken worden.

Betrekken van webmasters van Renkumse websites waarvan de agenda en activiteiten op het Verhaal van Renkum gaan komen.

Wellicht moet gaandeweg het concept bijgesteld worden. Stimulering vanuit de gemeente is belangrijk.

Tot hier is al het werk nog van vrijwilligers en dus met weinig kosten, welke in deze fase bestreden zullen worden uit de, door de gemeente toegezegde, subsidie voor Platform Erfgoed Renkum.

Als dit allemaal goed gaat en we verder door willen gaan, dan verwachten we in 2024 meer te kunnen gaan professionaliseren. Het is nu nog te vroeg om daarvoor een kostenraming te maken, maar dat daaraan kosten verbonden zijn is evident. Daar staat tegenover dat een dergelijke krachtenbundeling, als die eenmaal staat, in totaal waarschijnlijk een besparing betekent wat inspanningen betreft. Hier zien wij op termijn een financieringsrol voor de gemeente.

Niet uit te sluiten valt dat we wellicht daarnaast uit andere bronnen financiering kunnen verkrijgen.

Stap 4 – Professionalisering vanaf mei 2025

Vrijwillig/betaald?

Het prototype zal verder geprofessionaliseerd dan wel vervangen moeten worden door een toekomstbestendige snelle website. Daarvoor zullen kosten gemaakt moeten worden. Professioneel websitebouw en beheer is gewenst.

Kwaliteit

Hoewel iedereen gemakkelijk zelf kan toevoegen en wijzigen moet de kwaliteit wel bewaakt worden. Een professionele redactie is gewenst.

SEO – Search Engine Optimization

De site moet zich gaan bewijzen in vindbaarheid. Misschien zelfs specialist voor SEO inschakelen.

Betaalde promotiepakketten

In principe kan iedereen gratis op de website en is altijd vindbaar. Er kan een betaalmodel toegevoegd worden. Zoals gesponsorde items in Google. Sponsors krijgen ook echt wat terug en zo kunnen (een deel) van de kosten verdiend worden.

Betaalde locaties komen tijdelijk bovenaan in de lijst te staan. Eigenaren van die locaties kunnen het rendement zien in de statistieken.

Bezoekersaantallen en promotie

Wanneer meer en meer bedrijven/organisaties met hun verhaal op de site komen wordt het interessant om agenda of locatie te promoten. De verbonden websites zoals renkumsbeekdal.nl, cultuurinrenkum.nl, wolfheze.nl zal zijn bezoekersaantal zien stijgen, waardoor deelname aan ‘Het Verhaal van Renkum’ lonend is.

Als iedereen die meedoet een logo met QR-code op een zichtbare plek toont, bijvoorbeeld zoals je nu het koop lokaal logo ziet, dan zal de website voor iedereen makkelijk vindbaar zijn. En daarmee ook alle andere verbonden websites.

Overal zullen de bezoekersaantallen stijgen.