Filterkelder Modelboerderij Het Huis ter Aa, Heveadorp

Het waterfiltergebouw langs de Seelbeek

In Heveadorp, ter hoogte van Beeklaan 1, aan de Seelbeek staat het enige resterende bedrijfsgebouw van de modelboerderij Het Huis ter Aa. In het gebouw, eigenlijk een ‘filtergebouw’ met op enige afstand, onder de grond, een reinwaterkelder, werd het water van de Seelbeek door grind en zand gezuiverd. Het gezuiverde water werd gebruikt als drinkwater voor de koeien van de modelboerderij en om ze te wassen. Het gebouw werd rond 1908 gebouwd. Na het beëindiging van de modelboerderij in 1917 raakte het in verval. Hoewel in de jaren tachtig restauratiewerkzaamheden waren verricht, verkeerde het gebouw rond 2015 in slechte staat. De Bekenstichting heeft dit sterk verwaarloosde gemeentelijk monument altijd als zeer waardevol ervaren. Het is voor Nederland een uniek historisch bouwwerk. Er ontstonden dan ook plannen om het te consolideren. Na het werven van fondsen kon, onder de koepel van de Bekenstichting, in 2017 worden begonnen met een grondige consolidatie. Op 6 juli 2018 werd, onder grote belangstelling van vele betrokkenen, een informatiebord onthuld, waarmee de oplevering van het herstelde waterfiltergebouw werd gemarkeerd.  Eind 2018 is het waterfiltergebouw door de Bekenstichting en de gemeente Renkum aan Geldersch Landschap & Kasteelen in erfpacht overgedragen voor een periode van 40 jaar.Via deze erfpachtconstructie is dit gemeentelijk monument de komende decennia in goede ‘bouwkundige’ handen!

bron: heveadorp.nl

Plaats een reactie